Wpadnij w sieć Natura 2000


Ekologia w naszym życiu

Wpadnij w sieć Natura 2000

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym Wpadnij w sieć (Natura 2000). Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci, młodzieży, nauczycieli i studentów w zakresie form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem tematyki programu Natura 2000. Nasze przedsięwzięcie ma za zadanie poprzez zastosowanie aktywnych metod edukacji, wskazać odbiorcom wartości i różnorodność środowiska naturalnego oraz zmotywować ich do podejmowania działań na rzecz jego ochrony i promocji. Projekt adresowany jest do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt ma złożony charakter, łączy w sobie aspekty teoretyczne z częścią praktyczną. Uczestnicy projektu poza otrzymaniem zasobu wiedzy na temat form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem programu Natura 2000 mają też możliwość osobistego, bezpośredniego zaangażowania się w działania promujące ochronę środowiska naturalnego w swojej najbliższej okolicy.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i będzie obejmował m.in. szkolenia dla nauczycieli (luty-marzec 2010) i dwa bezpłatne, 2-godzinne warsztaty dla młodzieży przeprowadzone przez naszego trenera (marzec-kwiecień 2010). Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszy opis promujący formy ochrony przyrody (kwiecień – październik 2010), w którym nagrodą będą dwudniowe wycieczki z intensywnym programem ekologicznym. We wrześniu 2010 roku w sześciu województwach Polski odbędą się uroczyste finały projektu, na których rozdamy dyplomy dla wszystkich uczestników oraz certyfikaty środowiskowe dla szkół.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymają bezpłatny pakiet materiałów (informacje o projekcie, scenariusze zajęć, kompendium wiedzy o ochronie przyrody w Polsce), a uczniowie 50-stronicowy zeszyt ćwiczeń do zajęć terenowych.

Informacje o organizatorze projektu znajdą państwo na stronach internetowych http://www.zrodla.org i http://natura2000.zrodla.org/aktualnosci/286/ . Mamy nadzieje, że dostrzegą Państwo niezwykłe walory dydaktyczne naszego projektu i zechcą wziąć w nim udział.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora projektu: Magdalena Maras, e-mail: magdalena.maras@zrodla.org.pl, Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" tel. 042 632 03 11 lub 042 632 81 18.

Zgłoszenia należy kierować na podany adres mailowy lub faksem do 16 października.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł