Dlaczego powstają dzikie wysypiska?


Ekologia w naszym życiu

Dlaczego powstają dzikie wysypiska?

Przemieszczając się drogami (...) często zaskakiwani jesteśmy ponurym widokiem zanieczyszczonych rowów i poboczy. Najwięcej jest porzuconych, pojedynczych szklanych i plastykowych butelek, metalowych puszek po napojach, zapełnionych odpadami worków, szkła, gruzu, popiołu, a nawet opon samochodowych. O tym, że warto obawiać się policyjnej interwencji w "śmieciowej" sprawie, potwierdza Henryk Sołodki, oficer prasowy policji w Bartoszycach. - Za wyrzucanie śmieci w przydrożnych rowach, lasach i miejscach do tego nie przeznaczonych, grozi odpowiedzialność karna z art. 145 Kodeksu Wykroczeń, art. 10 ustawy z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na podstawie tych przepisów można zostać ukaranym grzywną w wysokości 5 tys. zł. - mówi Sołodki.

W październiku zeszłego roku weszły w życie przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Zgodnie z nimi każda gmina będzie prowadzić ewidencję umów, jakie zawierają właściciele nieruchomości z firmami wywożącymi śmieci. Przedsiębiorcy, którzy się tym zajmują, są zobowiązani dostarczyć nam wykaz umów na odbiór odpadów. Oznacza to, że będziemy wiedzieć, kto nie płaci za wywóz śmieci. To ułatwi egzekwowanie obowiązku posiadania pojemnika na śmieci.

Źródło: Goniec Bartoszycki

Następny artykuł

Poprzedni artykuł