Oświadczenie WWF Polska w sprawie Listu MEN


Ekologia w naszym życiu

Oświadczenie WWF Polska w sprawie Listu MEN

swoje oburzenie listem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca br. skierowanym do kuratorów oświaty. Sugerowanie w liście MEN, że hasła ekologiczne niosą szkodliwe treści wychowawcze, nosi znamiona absurdu i dyskredytuje działania osób i instytucji wspierających ochronę przyrody w naszym kraju. Natomiast utrudnianie organizacjom pozarządowym prowadzenia działalności edukacyjnej torpeduje tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i uderza w podstawowe idee demokracji.

"Nie rozumiemy, od kiedy i dlaczego uczenie młodych ludzi, jak chronić środowisko naturalne, stało się "szkodliwe" i zaczęło młodzieży zagrażać. Bardzo trudno nam pojąć, co może być niebezpiecznego w uwrażliwianiu na piękno przyrody. Olbrzymie zainteresowanie szkół ofertą edukacyjną organizacji pozarządowych wynika naszym zdaniem nie z "nieukształtowanego jeszcze w pełni systemu wartości" dzieci i młodzieży, ale z głodu wiedzy, której brak w obowiązujących programach nauczania. Z reakcji zarówno nauczycieli, jak i samych uczniów wynika, że taka działalność organizacji pozarządowych jest ogromnie potrzebna. Co więcej, tę potrzebę partycypacji ekologów w procesie edukacji dostrzega również wiele instytucji rządowych, w tym Ministerstwo Środowiska, które obejmuje akcje edukacyjne dla młodzieży swoim patronatem, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który co roku przeznacza spore kwoty na finansowanie takich działań."

WWF Polska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł