Orange IMAX: Dni Ziemi w Krakowie


Ekologia w naszym życiu

Orange IMAX: Dni Ziemi w Krakowie

Zapraszamy do Kina Orange IMAX w Krakowie na DNI ZIEMI.

Bezpłatne warsztaty przyrodnicze a tam m.in.:
 
- Stanowisko "egzotyczne" z kolekcją różnych gatunków roślin owadożernych,
- Stanowisko entomologiczne - tam znajdą się zarówno żywe owady jak i prezentacja na eksponatach rozwoju owadów z Muzeum Zoologicznego,
- Stanowisko botaniczne - prezentacja  eksponatów  Muzeum Botanicznego,
- Stanowiska: paleontologiczne, mineralogiczne, mikroskopowe.
 
Zajęcia z Kołem NEURONUS m.in.: iluzje wzrokowe; obrazy 3D; zajęcia z komputerem (virtual lab); preparaty mózgowe.

Przegląd trójwymiarowych filmów przyrodniczych:
“Pod Taflą Oceanu 3D”, “Afrykańska Przygoda 3D”, “Delfiny i Wieloryby 3D. Plemiona oceanów”


Kraków, Kino IMAX
19-21 kwietnia 2009

Następny artykuł

Poprzedni artykuł