Jak dbać o przyrodę, by służyła nam ona jak najdłużej?


Ekologia w naszym życiu

Jak dbać o przyrodę, by służyła nam ona jak najdłużej?

Nad tym i wieloma innymi pytaniami zastanawiali się uczestnicy zielonych warsztatów, organizowanych przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli 10 gmin województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. To drugie z cyklu czterech szkoleń, jakie zaplanowano w ramach projektu Alternatywne źródła energii na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Sam projekt ma za zadanie podnieść świadomość i aktywność ekologiczną mieszkańców, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Szkolenia natomiast przygotowują liderów z 10 gmin do realizacji różnorakich projektów angażujących mieszkańców do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- Pracownicy urzędów, radni i przedstawiciele organizacji pozarządowych muszą mieć rozeznanie właśnie na temat działań proekologicznych - tłumaczy Mirosław Plakwicz, koordynator projektu. - Dzięki szkoleniom wszystkie te osoby staną się swoistymi punktami informacyjnymi dla swoich społeczności lokalnych.
Szkolenie zostało podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W trakcie pierwszej omawiano m.in. zasady zrównoważonego rozwoju. Grażyna Jaromi-Wolniakowska, członek zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego, przedstawiła 11 głównych zasad. Najważniejszą jest ta, iż każdy ma prawo do życia w harmonii z przyrodą.

Źródło: Dziennik Bałtycki (fragmenty)

Następny artykuł

Poprzedni artykuł