Żyjemy w czasach Szóstego Wielkiego Wymierania


Ekologia w naszym życiu

Żyjemy w czasach Szóstego Wielkiego Wymierania

Ludzie są odpowiedzialni za największe od 65 milionów lat ubożenie różnorodności życia na Ziemi. Raport opracowany na potrzeby rozpoczętej wczoraj konferencji Konwencji Różnorodności Biologicznej w Kurytybie (Brazylia), nie daje wielkich szans na planowane w 2002 roku powstrzymanie tempa wymierania gatunków na Ziemi do roku 2010. Tempo to jest obecnie 1000 razy większe niż w czasach poprzedzających transformację Ziemi przez człowieka.

Poprzednie masowe wymierania miały miejsce 65, 205, 250, 375 i 440 milionów lat temu. W ciągu minionych 500 lat udokumentowano wymarcie 844 gatunków roślin i zwierząt, przy czym naukowcy traktują tą liczbę jako mocno niedoszacowaną w stosunku do rzeczywistej skali zjawiska.

Źródło: Lonicera >> Report: Species loss worst since the dinosaurs (CNN).

Następny artykuł

Poprzedni artykuł