Szkolne zawody w zbiórce elektroodpadów - Energicznie chroń środowisko


Ekologia w naszym życiu

Szkolne zawody w zbiórce elektroodpadów - Energicznie chroń środowisko

Wycieczki dla wyróżniających się klas, wartościowe upominki, a dla wszystkich pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział – takie nagrody czekają na uczestników szkolnej edycji akcji „Energicznie chroń środowisko”. Do konkursu zgłosiło się dziewięć szkół z Lubina, które już szykują się do zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD. Uzupełnieniem projektu są zajęcia poświęcone ochronie środowiska.

Z każdym rokiem wzrasta wśród ludzi świadomość, jak ważne jest dbanie o przyrodę i nasze wspólne dobro – Ziemię. Wciąż jednak wymaga ona pielęgnacji, a przede wszystkim edukacji, uczenia od najmłodszych lat, jak chronić środowisko, segregować śmieci i postępować z elektroodpadami.

KGHM Ecoren kontynuuje - od września już na szeroką skalę - akcję pod hasłem „Energicznie chroń środowisko”, której celem jest edukowanie lokalnej społeczności w zakresie dbania o środowisko naturalne i właściwego utylizowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Według polskiego i unijnego prawa nie wolno wyrzucać do śmieci starych i niedziałających urządzeń RTV czy AGD – muszą trafić do profesjonalnej firmy zajmującej się ich utylizacją i recyklingiem. Aby umożliwić mieszkańcom Lubina bezpieczne, a przede wszystkim wygodne i legalne pozbycie się wysłużonych żelazek, suszarek czy telewizorów, firma KGHM Ecoren zorganizowała 19 września powszechną zbiórkę.

- Mieszkańcy Lubina przynieśli ponad 11 ton elektroodpadów, co jest wymiernym dowodem, jak ważne i potrzebne są takie akcje – mówi Mariusz Bober, prezes KGHM Ecoren. – Równocześnie rozpoczęliśmy wspólną akcję edukacyjną w lubińskich szkołach, aby zainteresować młodzież tematem ochrony środowiska i kształtować w nich, a za pośrednictwem uczniów także wśród rodziców, proekologiczne postawy. Najbardziej zaangażowane klasy i szkoły wyróżnimy wartościowymi nagrodami.

Udział w szkolnej edycji akcji „Energicznie chroń środowisko” zgłosiło dziewięć placówek z Lubina. Wśród nich znajdują się szkoły podstawowe nr 9, 12 i 14, gimnazja nr 1, 3 i 4 oraz Zespół Szkół Społecznych im. Rady Europy, Zespół Szkół Sportowych i Zespół Szkół Integracyjnych. Uczniowie podczas godzin wychowawczych poznają zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Wezmą również udział w konkursie na zebranie największej liczby zużytych urządzeń RTV i AGD. Działania zaplanowane są na rok szkolny 2009/10.

Wszystkie uczestniczące w akcji szkoły otrzymały już materiały informacyjne, regulamin konkursu oraz konspekty lekcji poświęconych problemowi zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Trwają ustalenia terminów zbiórki elektroodpadów – każda ze szkół proponuje indywidualnie datę takiego wydarzenia i zgłasza ją do KGHM Ecoren. W ustalonym w ten sposób dniu pod szkołą czekać będzie specjalnie oznakowany samochód oraz pracownicy Ecorenu, którzy pomogą przenieść elektroodpady i zawiozą je do oddziału KGHM Ecoren, gdzie fachowo, w bezpieczny sposób zostaną rozebrane na części w celu odzyskania materiałów i surowców do powtórnego wykorzystania oraz unieszkodliwienia substancji niebezpiecznych. Osoby oddające zużyte urządzenia otrzymają kupony będące potwierdzeniem udziału w akcji.

Zakończenie konkursu jest przewidziane w lutym 2010 roku. Szkoły, które najbardziej zaangażują się w program i wykażą się największą ilością kuponów, otrzymają od organizatorów cenne nagrody, a wyróżniające się klasy zostaną nagrodzone wycieczką do oddziału przetwarzania elektroodpadów w Rynarcicach, organizowaną przez KGHM Ecoren. Uczestnicy kampanii ekologicznej uzyskają też certyfikat „Szkoły energicznie chroniącej środowisko”.

Partnerem KGHM Ecoren przy organizacji akcji w szkołach jest fundacja ROSA, założona w 2004 roku. Od początku swojej działalności posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz podnoszenie jakości kształcenia.

Informacje na temat projektu „Energicznie chroń środowisko” oraz materiały edukacyjne związane z tematem akcji znaleźć można na stronie internetowej www.elektroodpady.ecoren.pl.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł