Rusza ekologiczna akcja edukacyjna ...z natury segreguję!


Ekologia w naszym życiu

Rusza ekologiczna akcja edukacyjna ...z natury segreguję!

Już 27 kwietnia ruszy pierwsza w tym roku ekologiczna akcja edukacyjna … z natury segreguję!. Uczestniczące w niej dzieci z warszawskiej Białołęki będą uczyć się jak prawidłowo prowadzić segregację odpadów, a uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów. Akcja realizowana jest w ramach projektu „W Trosce o Naturę”.

„… z natury segreguję!” to program ekologicznych akcji edukacyjnych, prowadzonych w całej Polsce. W czasie ich trwania dzieci uczą się m.in. na czym polega recykling i jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Program jest elementem projektu edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę”, opracowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).

- Założenia „… z natury segreguję!” przygotowaliśmy z myślą o kształtowaniu odpowiedzialnych, proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych, biorących udział w akcjach – powiedziała Katarzyna Kawczyńska, koordynator akcji, PSR – Chcemy również pokazać, jak ważne jest wspólne działanie w dbaniu o środowisko naturalne, angażując samorządy lokalne, przedsiębiorców i operatorów komunalnych. – dodała Kawczyńska.

Akcja na warszawskiej Białołęce jest pierwszą w tym roku edycją „… z natury segreguję!”. Działania edukacyjne, skierowane w jej ramach do dzieci i młodzieży będą obejmować specjalnie przygotowane lekcje, prowadzone od 27 kwietnia br. we wszystkich placówkach biorących udział w programie. Towarzyszyć im będą liczne konkursy oraz dodatkowe działania, związane z tematyką ochrony środowiska oraz selektywną zbiórką odpadów.

Istotną częścią akcji, prowadzoną równolegle z warsztatami, będzie konkurs selektywnej zbiórki odpadów. Przed każdą szkołą podstawową, objętą programem zostaną ustawione pojemniki do segregacji odpadów. Do 8 maja br. uczniowie  będą umieszczać w nich odpady opakowaniowe, kierując się zasadami wyniesionymi z zajęć edukacyjnych – liczyć się tu będzie trafność, a nie ilość.

15 maja br. odbędzie się wielki finał akcji na Białołęce, podczas którego zaprezentowane zostaną prace artystyczne dzieci z uczestniczących w programie szkół i przedszkoli. Ogłoszone zostaną także wyniki konkursu selektywnej zbiórki odpadów, a zwycięskim placówkom – wręczone nagrody.

Akcję honorowym patronatem objął Burmistrz Dzielnicy Białołęka, Jacek Kaznowski. Obsługę komunalną akcji na Białołęce poprowadzi firma AG-Complex. Partner wydarzenia – Graphite zapewni nagrody dla zwycięskich szkół, a Polski System Recyklingu – dla dzieci i młodzieży.

Program akcji „… z natury segreguję!” został objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Kolejne akcje, zaplanowane na 2009 rok, odbędą się m.in. w Rybniku, Garwolinie oraz Krynicy Górskiej.


____________________
„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce.
Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji na www.wtrosceonature.com


Następny artykuł

Poprzedni artykuł