EU-TWIX


Ekologia w naszym życiu

EU-TWIX

18 październik 2005 oficjalnie zainaugurowane zostało działanie EU-TWIX, nowej internetowej bazy danych, która ma pomóc w ograniczeniu w Europie przestępstw związanych z nielegalnym handlem gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Baza umożliwi skuteczne wdrażanie tego prawa w 25 krajach członkowskich UE. Głównym zadaniem nowego systemu (ufundowanego przez Komisję Europejską, Belgijską Policję Federalną, Belgijski Urząd Celny oraz sekretariat CITES wspólnie z TRAFFIC Europe) jest rozwój internetowej bazy danych EU-TWIX*, do której dostęp mieć będą wyłącznie przedstawiciele władz odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów związanych z tym zagadnieniem.

EU-TWIX zawierać będzie informacje nie tylko na temat handlu, ale także raporty dotyczące konfiskaty okazów oraz informacje o specjalistach, instytutach zajmujących się tym tematem. Powstanie takiej bazy danych poprawi koordynację i skuteczność międzynarodowych śledztw związanych z nielegalnym handlem gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Źródło: WWF Polska (fragmenty)

Następny artykuł

Poprzedni artykuł