Przekształcanie odpadowego CO2 w paliwo


Ekologia w naszym życiu

Przekształcanie odpadowego CO2 w paliwo

W pionierskim badaniu finansowanym w szóstym programie ramowym Komisji Europejskiej opracowano sposób przekształcania odpadowego dwutlenku węgla (CO2) w użyteczne paliwo. Ukierunkowany projekt badawczy STREP ELCAT jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Maksa Plancka w Niemczech, Uniwersytetu Louisa Pasteura we Francji i Uniwersytetu w Patras w Grecji, koordynowanym przez naukowców z Uniwersytetu w Mesynie we Włoszech. Projekt finansowany jest ze środków programu nowych i powstających dziedzin nauki i technologii (NEST) w ramach 6. PR.

W projekcie badano sposoby wykorzystania węgla "traconego" w CO2, najpowszechniejszym odpadzie z procesu spalania paliw kopalnych i najważniejszym gazie cieplarnianym, w dużej mierze odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

Chociaż CO2 nie jest najbardziej szkodliwym gazem cieplarnianym, jest na pewno tym występującym w największych ilościach, a poziomy CO2 w atmosferze są dokładnie monitorowane i wykazują niepokojącą korelację ze wzrostem temperatury powietrza i mórz.

- Przekształcanie CO2 w paliwo nie jest marzeniem, ale faktyczną możliwością wymagającą dalszych badań - powiedziała w wywiadzie dla czasopisma "New Scientist" kierująca badaniem profesor Gabriele Centi z Uniwersytetu w Mesynie.

Wyniki tych prac po dokładnym opracowaniu mogłyby pomóc cofnąć zegar i usunąć CO2 z atmosfery, przekształcając go w użyteczne paliwo. Jedynym problemem z CO2 jest fakt, że jest on bardzo stabilnym gazem. Kiedy już powstanie, wiązania chemiczne w CO2 są niezwykle trudne do rozerwania. Ta nowa technika umożliwia dzięki specjalnym katalizatorom rozerwanie tych wiązań chemicznych i stworzenie cząsteczek o długich łańcuchach węglowych, które można łatwo przekształcić w paliwo.

To badanie w pełni zasługuje na nazwę przełomowego. Dotychczas do rozerwania takich wiązań chemicznych, nawet przy użyciu katalizatorów, potrzebna była bardzo duża energia. Naukowcy wykorzystali podejście dwuetapowe. Najpierw wykorzystuje się światło słoneczne z tytanem jako katalizatorem do rozszczepienia cząsteczek wody, uwalniając wolne "protony" (jony wodoru), elektrony i tlen gazowy. W drugim etapie wykorzystuje się te wolne elektrony do redukcji CO2 i związania razem atomów węgla przy pomocy platyny i palladu jako katalizatorów wewnątrz nanorurek węglowych.

Zadziwiające jest to, że technika zastosowana w tym badaniu jest na tyle wydajna, że obecnie można wyprodukować cząsteczki zawierające osiem lub dziewięć długich łańcuchów węglowodorowych z wydajnością jednego procenta w temperaturze pokojowej. Już teraz jest to wydajność dwa do trzech razy większa niż w jakimkolwiek innym procesie przemysłowym. Jeśli połączy się to z technologiami "ekologicznymi", takimi jak olbrzymie ilości ciepła wytwarzane w wieżach słonecznych produkujących energie cieplną, można będzie uzyskać dużo większe wydajności.

W wystąpieniu dla American Chemical Society w San Francisco 13 września prof. Centi powiedziała, że w praktyce produkcja łańcuchów węglowodorowych z CO2 będzie możliwa "w ciągu dekady".

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu odwiedź stronę internetową "New Scientist":
http://www.newscientist.com

Źródło: CORDIS

Następny artykuł

Poprzedni artykuł