Stacja utylizacji osadów, kolektor dolnej terasy Wisły i rekultywacja lagun osadowych


Ekologia w naszym życiu

Stacja utylizacji osadów, kolektor dolnej terasy Wisły i rekultywacja lagun osadowych

Stacja utylizacji osadów, kolektor dolnej terasy Wisły i rekultywacja lagun osadowych – to kolejne zadania, które Miasto realizuje w ramach unijnego projektu Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II. Tym samym, do 2010 roku, gospodarka ściekowa Krakowa będzie w pełni zgodna z rygorystycznymi normami ekologicznymi.

„Dzięki realizowanym od 2003 roku przy wsparciu środków Unii Europejskiej Kraków zadaniom, znacznie poprawia się standard życia mieszkańców i jakość środowiska naturalnego”, mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas uroczystego podpisania aktu erekcyjnego pod budowę zakładu utylizacji osadów i rekultywację lagun osadowych.
Realizowany od 5 lat projekt „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II” to największe proekologiczne przedsięwzięcie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane w Polsce. Pierwotnie zakładano jedynie rozbudowę i modernizacją działającego od lat 70-tych na terenie Płaszowa zakładu utylizacji ścieków. W ubiegłym roku oddane do użytku zostały dwa nowe obiekty – część mechaniczna i biologiczna oczyszczalni. Obecnie ścieki są w pełni neutralizowane, a Kraków nie zatruwa już Wisły i Morza Bałtyckiego.

W 2005 roku Komisja Europejska poszerzyła projekt o trzy dodatkowe zadania. Do 2010 roku powstanie zakład termicznej utylizacji osadów. Szkodliwe dla środowiska substancje powstające w wyniku procesu oczyszczania ścieków będą całkowicie utylizowane. Nowy zakład będzie obsługiwał także nowohucką oczyszczalnię Kujawy poprzez budowany obecnie kolektor dolnej terasy Wisły. Także do 2010 roku zakończy się rekultywacja lagun, na której gromadzone są od 30 lat szkodliwe osady.

Równolegle z rozbudową oczyszczalni Płaszów II, Miasto modernizuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Krakowa. Realizacja tych dwóch projektów, których łączna wartość wynosi ponad 750 mln zł, zapewni dostęp do sieci wodnej i kanalizacyjnej niemal wszystkim mieszkańcom. Na kilkadziesiąt następnych lat w pełni rozwiązany zostanie problem oczyszczania ścieków w Krakowie.

Od 4 października przez dwa tygodnie na Małym Rynku można oglądać wystawę, ilustrującą projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przez Miasto z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Źródło: Magiczny Kraków

Następny artykuł

Poprzedni artykuł