Zielone granty znów do wzięcia


Ekologia w naszym życiu

Zielone granty znów do wzięcia

Ruszyła 2. edycja konkursu Henkel – zielone granty, skierowanego do szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych i samorządowych, w którym wygrać można fundusze na realizację projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Do zdobycia jest łącznie 20 grantów po 5 tysięcy złotych każdy, ufundowanych przez firmę Henkel Polska. Organizatorzy konkursu – Fundacja Nasza Ziemia oraz Henkel Polska zapraszają do przesyłania wniosków aplikacyjnych do 18 stycznia 2010 roku.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie projektu związanego z ochroną środowiska. Projekt może dotyczyć np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W ramach ubiegłorocznej edycji konkursu „Henkel – zielone granty” zrealizowanych zostało 20 interesujących projektów. Granty trafiły m.in. do przedszkola nr 9 w Zabrzu, które przeprowadziło zajęcia edukacyjne dotyczące segregacji odpadów i oszczędzania wody oraz Katolickiego Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie, którego uczniowie rozwiesili schronienia dla nietoperzy w jednym z okolicznych parków. Uczniom z gminy Ładzice w woj. łódzkim udało się natomiast oznakować ścieżkę rowerową o długości ok. 16 km prowadzącą ze szkoły podstawowej do gimnazjum.

- W trakcie poprzedniej edycji konkursu zainspirowaliśmy do działania 215 zespołów, które nadesłały do nas swoje zgłoszenia – mówi Dorota Strosznajder, koordynator projektu z ramienia Henkel Polska. – Ubiegłoroczni laureaci zaangażowali w realizację zwycięskich projektów łącznie ponad 200 tysięcy zł, z czego 100 tysięcy zł pochodziło z grantów ufundowanych przez firmę Henkel Polska. Liczymy, że w tym roku również uda nam się uruchomić ogromny potencjał drzemiący w wielu małych społecznościach i jak najwięcej lokalnych sponsorów aktywnie włączy się w realizację ekologicznych projektów służących ich najbliższemu otoczeniu –  dodaje Dorota Strosznajder.

- Chcemy, by uczestnicy konkursu sami zdecydowali, w jaki sposób chcą chronić środowisko, dlatego formuła konkursu jest otwarta na wszelkie inicjatywy – podkreśla Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia.

Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii: przedszkoli, szkół podstawowych  gimnazjów, szkół średnich i wyższych oraz organizacji pozarządowych i samorządowych. Wnioski konkursowe pobrać można ze strony internetowe www.naszaziemia.pl lub www.henkel.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia 2010 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2010 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronach www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy oraz www.henkel.pl. Pod adresem www.zielonegranty.blogspot.com prowadzony będzie także internetowy dziennik tegorocznej edycji konkursu.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł