Zmiany klimatu zagrażają puszczy amazońskiej


Ekologia w naszym życiu

Zmiany klimatu zagrażają puszczy amazońskiej

WWF ostrzega, że globalne zmiany klimatu i wylesianie puszczy amazońskiej mogą zamienić ten rejon w sawannę. Podczas VIII Konferencji Sygnatariuszy Konwencji o Biologicznej Różnorodności, która odbywa się w Kurytybie, przedstawiono prognozy, przewidujące znaczne ocieplenie i osuszenie Amazonii. Podczas VIII Konferencji Sygnatariuszy Konwencji o Biologicznej Różnorodności, która odbywa się w Kurytybie, przedstawiono prognozy, przewidujące znaczne ocieplenie i osuszenie Amazonii. Doprowadzi to nie tylko do zmniejszenia ilości opadów, ale także do zmian w ekosystemie – w miejscu lasu tropikalnego powstanie sawanna – i do zaniku występowania wielu gatunków roślin i zwierząt.

Według WWF, rabunkowy wyrąb lasów, w połączeniu z ociepleniem klimatu sprzyja wysychaniu puszczy i w efekcie prowadzi do powstawania pożarów, niszczących wielkie połacie dżungli.

Badania brazylijskiego instytutu INPE dowodzą, że jesli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, globalne ocieplenie i wylesianie Amazonii, mogą zamienić od 30 do 60 procent powierzchni lasów deszczowych w sawannę. Ponadto zmiany klimatu w północno-zachodniej części Ameryki Południowej, włączając w to rejon Amazonii, doprowadziły do wzrostu średnich miesięcznych temperatur powietrza – tylko w latach 1990-2000 wyniósł on 0,5-0,8°C.

Źródło: WWF Polska www.wwf.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł