Procedura ocen oddziaływania na środowisko – dobre praktyki


Ekologia w naszym życiu

Procedura ocen oddziaływania na środowisko – dobre praktyki

W dniu 21 marca 2006 roku odbyła się, organizowana przez WWF, konferencja Procedura ocen oddziaływania na środowisko - dobre praktyki. Wymogi prawne a obszary Natura 2000. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Środowiska, prof. Jan Szyszko, a jej przygotowanie dofinansowała Fundacja im. Stefana Batorego. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się planowaniem, opiniowaniem i realizacją przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary europejskiej sieci Natura 2000, takich jak budowa dróg, inwestycje w dziedzinie gospodarki wodnej, itp.

rezentacje przygotowane przez zaproszonych gości – przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska, pozarządowych organizacji ekologicznych oraz ekspertów Polskiej Akademii Nauk – dotyczyły problemów, jakie wiążą się z pogodzeniem rozwoju infrastruktury i koniecznością zapewnienia właściwego stanu ochrony cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000...

Źródło: WWF Polska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł