Dopłaty do produkcji wierzby i róży


Ekologia w naszym życiu

Dopłaty do produkcji wierzby i róży

Producenci wierzby i róży bezkolcowej, którzy uprawiają je na cele energetyczne, będą mogli otrzymać dopłaty do produkcji - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa odbyło się pierwsze czytanie projektu, przedłożonego przez grupę posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Projekt został skierowany do drugiego czytania. Uprawy wierzby i róży wykorzystywanych na cele energetyczne nie mogą być objęte jednolitą płatnością bezpośrednią (która pochodzi ze środków unijnych), natomiast ich uprawa może być wspomagana przez środki krajowe. Wysokość dopłat będzie corocznie w rozporządzeniu określał rząd.

Nowela przewiduje, że płatności z tytułu uprawy roślin energetycznych będą wypłacane do powierzchni upraw, po złożeniu wniosku. Warunkiem przyznania płatności będzie zawarcie umowy wieloletniej pomiędzy producentem a zakładem przetwórczym. Minimalna powierzchnia, na którą przysługują dopłaty, wynosi 1 ha.

Płatności nie będą przysługiwać tym producentom roślin energetycznych, którzy prowadzą ich przetwórstwo we własnym gospodarstwie.

Źródło: Fragmenty za Puls Biznesu, PAP i PPR

Następny artykuł

Poprzedni artykuł