Pakt Tatrzańskiego Parku Narodowego z Polskimi Kolejami Linowymi


Ekologia w naszym życiu

Pakt Tatrzańskiego Parku Narodowego z Polskimi Kolejami Linowymi

24 marca 2006 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego przy ul. Sławkowskiej 26A, w Krakowie, odbędzie się konferencja prasowa prezentująca stanowisko najwybitniejszych polskich naukowców-przyrodników oraz 10 organizacji ekologicznych zrzeszonych w Koalicji "Ratujmy Karpaty" na temat rozbudowy kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch. W konferencji wezmą udział m.in.: wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody woj. małopolskiego, Prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Źródło: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Następny artykuł

Poprzedni artykuł