Posłowie o dopłatach do roślin energetycznych


Ekologia w naszym życiu

Posłowie o dopłatach do roślin energetycznych

Wprowadzenie możliwości dopłat do roślin energetycznych oraz stworzenie ram prawnych do udzielania pomocy dla firm ubiegających się o rejestrację produktów regionalnych zakłada projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR - poinformował wiceminister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. We wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa posłowie przyjęli rządowy projekt bez poprawek i skierowali go do drugiego czytania.

Dyrektor Departamentu Finansów ministerstwa rolnictwa Aleksandra Szelągowska wyjaśniła, że nowelizacja wprowadza zmiany polegające m.in. na tym, iż listę roślin energetycznych oraz wysokość dopłat będzie określała co roku Rada Ministrów. Dotychczas ustawa przewidywała dopłaty tylko do dwóch gatunków roślin energetycznych: wierzby oraz róży bezkolcowej i były one wpisane do ustawy. Nowa regulacja pozwoli na bardziej elastyczne tworzenie list upraw przez rząd, bez konieczności ponownej nowelizacji ustawy.

Według Ardanowskiego, w najbliższym czasie lista roślin energetycznych powiększy się o miskantusa oraz o malwę pensylwańską. Dodał, że Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie bada, które jeszcze rośliny nadają się do uprawy na te cele w polskich warunkach. Chodzi o to, by rośliny te nie miały zbyt dużego zapotrzebowania na wodę, gdyż w naszym kraju zaczyna się odczuwać jej deficyt.

Wiceminister zaznaczył, że nowelizacja ponadto znosi przepis, zgodnie z którym warunkiem otrzymania dopłaty do uprawy roślin energetycznych miała być zawarta umowa kontraktacyjna z firmą przerabiającą ją na opał. Po zmianie przepisów, plantator dostanie dopłatę także wtedy, gdy wykorzystuje uprawy na cele energetyczne własnego gospodarstwa.

Kolejne zmiany w ustawie o ARiMR dotyczą możliwości pomocy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw na przygotowanie wniosku o rejestrację produktów regionalnych. Taka pomoc będzie udzielana przez Agencję w wysokości do 10 tys. zł.

Źródło: PAP/PPR

Następny artykuł

Poprzedni artykuł