IV Dzień Czystego Powietrza - ratujmy zdrowie i klimat


Ekologia w naszym życiu

IV Dzień Czystego Powietrza - ratujmy zdrowie i klimat

Palenie śmieci w piecach domowych jest procederem niezwykle masowym pomimo obowiązującego w Polsce zakazu. Za spalanie śmieci grozi grzywna w wysokości do 5 000 zł jednak egzekwowanie przepisów jest szalenie trudne. Fundacja Ekologiczna ARKA prowadząc ogólnopolską kampanię - KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI, współpracuje już z ponad 200 gminami, by uświadomić Polakom ten niebezpieczne dla zdrowia i środowiska problem.

Zapraszamy 14 listopada 2008 r. o godz. 12.00, gdzie przy ulicy Topiel i Zajęczej w Warszawie, powstawać, będzie od rana graffiti pod hasłem KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI. W wydarzeniu wezmą udział między innym lekarze z Warszawskiego Szpitala dla Dzieci oraz przedstawiciel Koalicji Klimatycznej, który przedstawi stanowisko Koalicji przygotowane przed Konferencją COP 14 w Poznaniu dotyczącą zmian klimatu. Koalicja skupia najważniejsze, polskie organizacje ekologiczne zajmujące się zmianami klimatu.

Podczas spalania emitujemy do atmosfery: pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi, tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny i furany. Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. „W związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych obserwuję zwiększającą się ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie pokarmowe. Nawet zdarzają się przypadku chorób nowotworowych, niestety już u dzieci” - alarmuje Krystyna Tarnawa, lekarz pediatra.

Więcej informacji:
http://www.fundacjaarka.pl/programy/kochasz-dzieci-nie-pal-smieci
http://www.fundacjaarka.pl/akcja/dzien_czystego_powietrza

Następny artykuł

Poprzedni artykuł