Naturalna energia


Ekologia w naszym życiu

Naturalna energia

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest produkcja energii z odnawialnych źródeł OZE - główną przyczyną jest oczywiście jej pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Przepisy wspólnotowe zakładają, że do 2010 r. energia produkowana z OZE ma stanowić 22 proc. zużycia brutto. W celu osiągnięcia tego progu, dla poszczególnych członków UE wyznaczono krajowe cele indykatywne. Dla Polski cel ten wynosi 7,5 proc. w 2010 r.

W 2005 r. udział energii elektrycznej z OZE w łącznym zużyciu energii elektrycznej wyniósł w Polsce około 2,6 proc. Aby osiągnąć wymagane 7,5 proc., rząd planuje wsparcie dla odnawialnych źródeł energii przez wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła, intensyfikację wykorzystania małej energetyki wodnej, wzrost wykorzystania energetyki wiatrowej, zwiększenie udziału biokomponentów w rynku paliw ciekłych oraz rozwój przemysłu na rzecz energetyki odnawialnej.

Zwiększenie produkcji energii z OZE ma się opierać na biomasie (uprawy energetyczne, drewno opałowe, odpady rolnicze, przemysłowe i leśne, biogaz) oraz energii wiatrowej. Rządowe plany przewidują, że udział biomasy w krajowym zużyciu energii w 2010 r. ma wynosić 4 proc., a energii wiatrowej 2,3 proc. Pozostałe 1,2 proc. to energia wodna.

Źródło: Puls Biznesu/e-petrol.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł