W Rybniku dzieci wezmą się za odpady


Ekologia w naszym życiu

W Rybniku dzieci wezmą się za odpady

11 maja w Rybniku rozpocznie się akcja „... z natury segreguję!”, edukująca w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Podczas jej trwania, dzieci i młodzież przekonają się, że właściwie prowadzona segregacja jest równie ważna, jak sam recykling. Uczestniczące w akcji szkoły podstawowe wezmą udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów.

„… z natury segreguję!” to cykl ekologicznych akcji edukacyjnych, prowadzonych w całej Polsce, podczas których dzieci uczą się m.in. na czym polega recykling i jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Program jest elementem projektu edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę”, opracowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).

- Naszą akcję „… z natury segreguję!” przygotowaliśmy z myślą nie tylko o kształtowaniu proekologicznej postawy wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród całych społeczności lokalnych – powiedziała Zofia Kabas, koordynator akcji, PSR – Chcemy pokazać, jak ważna jest wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne, angażując w akcję samorządy lokalne, przedsiębiorców i operatorów komunalnych. – dodała Kabas.

Istotną częścią akcji, prowadzoną równolegle z warsztatami, będzie konkurs selektywnej zbiórki odpadów. Do 22 maja br. Uczniowie z każdej placówki biorącej udział w akcji  będą selektywnie zbierać odpady opakowaniowe, kierując się zasadami wyniesionymi z zajęć edukacyjnych – liczyć się tu będzie jakość, a nie ilość posegregowanych odpadów.

27  maja br. w Rybniku,  w ramach „Dni Ziemi, Wody i Powietrza” odbędzie się wielki finał akcji, podczas którego zaprezentowane zostaną prace artystyczne dzieci z uczestniczących w akcji placówek. Ogłoszone zostaną także wyniki konkursu selektywnej zbiórki odpadów, a zwycięskim placówkom – wręczone nagrody.

Władze miasta Rybnik aktywnie włączyły się w organizację akcji „…z natury segreguję!”, a prezydent miasta objął ją honorowym patronatem. „Wszelkie inicjatywy nastawione na popularyzację problematyki ekologicznej mogą liczyć na moje wsparcie. Dlatego z satysfakcją przyjmuję fakt, że mogę objąć honorowym patronatem akcję” – powiedział Adam Fudali, prezydent miasta Rybnik.

Współorganizatorem akcji „… z natury segreguję!” na terenie Rybnika jest firma Rettig Heating ,Transgór  oraz Politechnika Śląska w Rybniku.
Program akcji „… z natury segreguję!” został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Kolejne akcje, zaplanowane na 2009 rok, odbędą się m.in. w Garwolinie oraz Krynicy Zdrój.

_________________________
„W Trosce oNaturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce.
Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji na www.wtrosceonature.com

Następny artykuł

Poprzedni artykuł