Natura 2000 a rozwój inwestycji infrastrukturalnych w Polsce


Ekologia w naszym życiu

Natura 2000 a rozwój inwestycji infrastrukturalnych w Polsce

Powstanie sieci Natura 2000 miało zagwarantować spójną formę ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt na terytorium UE. Jednak po głośnej obronie przez ekologów Doliny Rospudy przed budową obwodnicy Augustowa wielu inwestorów i przedsiębiorców jest przekonanych o tworzeniu przez UE w Polsce wielkiego skansenu przyrodniczego gdzie będą zabronione jakiekolwiek inwestycje.

Jednym z najważniejszych problemów we wszystkich krajach UE, w tym w Polsce, jest polityka komunikacyjna. Niewiele osób orientuje się, co to jest Natura 2000. Tereny Natura 2000 kojarzą się ludziom z obszarami rezerwatowymi, podczas gdy w rzeczywistości założeniem programu jest, aby ludzie i zagrożone gatunki żyły na tych obszarach w harmonii: sieć pozwala na pogodzenie zrównoważonego rozwoju i dotychczasowego użytkowania terenów. Niewłaściwe rozumienie sieci Natura 2000 działa na niekorzyść zarówno decydentów, inwestorów jak i samej sieci.

Wychodząc naprzeciw pojawiającym się problemom Gazeta Prawna postanowiła zorganizować konferencję, której celem jest:

Edukacja samorządowców - benefity z Natury 2000 i ograniczenia ze wskazaniem dużych możliwości w wielu działaniach gospodarczych;

Dyskusja pomiędzy stronami zainteresowanymi: inwestorami, samorządowcami oraz ekologami, wypracowanie metody komunikacji i konsultacji społecznych

Edukacja społeczeństwa: jak pogodzić funkcjonowanie obszarów objętych programem Natura 2000 z użytkowaniem gospodarczym istniejącym i przyszłym w tym możliwość powstawania inwestycji infrastrukturalnych z zachowaniem pewnych ograniczeń;

Z wyrazami szacunku

Jarosław Sroka
Redaktor Naczelny Gazety Prawnej

5 października 2007 roku,
Warszawa, Hotel InterContinental

Następny artykuł

Poprzedni artykuł