Spotkanie z Ministrem Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych Arabii Saudyjskiej


Ekologia w naszym życiu

Spotkanie z Ministrem Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych Arabii Saudyjskiej

W dniu 11 lipca br., w Ministerstwie Środowiska odbył briefing prof. Jana Szyszko, Ministra Środowiska RP i J.E. Alego Bin Ibrahima Al-Naimi, Ministra Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych Królestwa Arabii Saudyjskiej. Briefing poprzedziło spotkanie robocze obu ministrów.

Obaj ministrowie rozmawiali m.in. o wspólnych działaniach zapobiegających zmianom klimatu, w kontekście 13 sesji Konferencji Stron Protokołu w Kioto (która odbędzie się w Indonezji, na Bali w grudniu 2007 r.) oraz 14 sesji Konferencji Stron w Poznaniu (planowanej na grudzień 2008 r.). Określono także wspólne działania obu resortów dotyczące ochrony środowiska do roku 2012. Ponadto tematem rozmów była ochrona różnorodności biologicznej, w nawiązaniu do 9 sesji Konferencji Stron (Berlin, maj 2008 r.).

Podczas spotkania z dziennikarzami obaj ministrowie wyrazili zadowolenie z przebiegu dotychczasowych rozmów, podkreślając znakomity stan współpracy polsko-saudyjskiej w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Zapowiedziano powstanie dwóch zespołów roboczych, wzmocnienie współpracy naukowej i przygotowanie dwustronnych dokumentów związanych z ochroną klimatu.

Prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska RP, podkreślił, że obecne rozmowy należą do ostatecznych konsultacji przed najważniejszym spotkaniem w sprawie klimatu - 13 Konwencją Stron Protokołu z Kioto. Minister Środowiska RP, przypomniał, że następne spotkanie odbędzie się w Polsce, a konwencja klimatyczna to „najtwardsza konwencja gospodarcza świata. Sukces negocjacji w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu może być osiągnięty tylko wtedy - powiedział prof. Jan Szyszko - kiedy państwa rozwinięte zrozumieją problemy państw rozwijających się, a państwa rozwijające się będą rozumiały państwa wysokorozwinięte. Należy jednak pamiętać, że to państwa rozwinięte emitują znaczącą ilość dwutlenku węgla do atmosfery i to one są odpowiedzialne za zmiany klimatyczne. Warunkiem sukcesu jest zatem wzajemna współpraca, pomoc liderów gospodarczych oraz dzielenie się nowymi technologiami zmniejszającymi emisję gazów cieplarnianych. Inną platformą porozumienia może być wspólne działanie na rzecz ochrony bioróżnorodności. Prof. Jan Szyszko przypomniał o propagowanej przez Polskę, idei odbudowy systemów ekologicznych, jako staraniom na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Zapewnił, że Polska jest jednym z niewielu państw, które spełniają założenia Protokołu z Kioto, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych o ponad 30 proc. w stosunku do deklarowanych w Protokole 6 proc.

Minister Środowiska RP zapowiedział zacieśnienie współpracy polsko-saudyjskiej i powstanie dwóch zespołów roboczych: „przyjaciół Prezydenta konwencji i eksperckiego.

Minister Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych Królestwa Arabii Saudyjskiej, stwierdził, że stanowiska obydwu krajów są zbieżne, tak w kwestii przeciwdziałania ocieplenia klimatu, współpracy państw rozwijających się i wysokorozwiniętych, jak i wspólnych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności.
J.E. Ali Bin Ibrahim Al-Naimi podkreślił rolę Polski i Ministra Środowiska RP w propagowaniu zagadnień dotyczących ochrony środowiska na świecie i doprowadzeniu do sukcesu kolejnych konwencji klimatycznych.

Była to trzecia wizyta saudyjskiego ministra w Polsce.

Sławomir Mazurek
Rzecznik Prasowy
Ministra Środowiska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł