Konkurs plastyczny Twoja Puszka Skarbonka


Ekologia w naszym życiu

Konkurs plastyczny Twoja Puszka Skarbonka

Fundacja RECAL ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem: „Twoja Puszka Skarbonka” - puszka opakowaniem XXI wieku.

Cel konkursu:
- edukacja ekologiczna na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach,
- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej w formie rysunku, stanowiącego projekt puszki - skarbonki,
- prezentacja postawy alu-zbieracza,
- promocja recyklingu puszek jako przykład ekologicznej postawy i dbałości o środowisko.

Konkurs obejmuje prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki. Skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każdy autor może zgłosić do 3 prac, maksymalny format A4 (kartonowe kartki z bloków rysunkowych). Preferowane będą prace wykonane techniką, która charakteryzuje się użyciem kolorów podstawowych (czerwony, żółty, niebieski, zielony itp.) obrysowanych czarną linią. Prace nie powinny zawierać mieszanych przejść kolorystycznych typu „tęcza”, rozmyć typu akwarela, ponieważ takie techniki powodują trudności podczas odwzorowania rysunku na puszce.
Prace zgłoszone do konkursu muszą być własnością autorów. Prace winny być opisane  imieniem i nazwiskiem, adresem, kontaktem telefonicznym do opiekunów oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.recal.pl oraz w załączeniu.
 
Nagrody
- nagroda za zajęcie I miejsca - praca umieszczona będzie na limitowanej serii puszek-skarbonek oraz autor projektu otrzyma aparat cyfrowy wartości 1.500 zł.
- nagroda za zajęcie II miejsca aparat cyfrowy wartości 1.000 zł.
- nagroda za zajęcie III miejsca aparat cyfrowy wartości 600 zł.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznawania wyróżnień nagradzanych sprzętem sportowym lub elektronicznym.
 
Osobą udzielającą wszelkich informacji oraz odpowiedzialną za organizację konkursu jest Jacek Wać – członek zarządu Fundacji RECAL, tel. 0601 797 848, e-mail: jacek.wac@recal.pl.
Termin nadsyłania prac: do 31 grudnia 2009 roku.

Więcej na stronie Fundacji RECAL: www.recal.pl

>> REGULAMIN <<

Następny artykuł

Poprzedni artykuł