Rośliny energetyczne w cenie


Ekologia w naszym życiu

Rośliny energetyczne w cenie

Jest szansa na dodatkowe unijne dopłaty. Po 45 euro do hektara dostaną rolnicy, którzy założą uprawę roślin energetycznych. Dodatkowo Komisja Europejska pozwoli krajom członkowskim wspierać finansowo tych, którzy zdecydują się na najbardziej wydajne uprawy wieloletnie. W ośrodkach doradztwa rolniczego widać coraz większe zainteresowanie produkcją zielonej energii. Zainteresowanie wykazują też firmy przetwarzające rośliny energetyczne na własne potrzeby.

Przykładem może być Łęczyńska Energetyka, która założyła 100-hektarową plantację wierzby energetycznej. Dzięki wykorzystaniu wierzby jako opału w Łęcznej udało się między innymi zmniejszyć zawartość siarki w spalinach. Za dwa lata w miejscu starej łęczyńskiej kotłowni powstanie także elektrociepłownia, która będzie produkować energię na bazie roślin energetycznych.

Źródło: TVP3

Następny artykuł

Poprzedni artykuł