Ostatnia szansa na ochronę przed niebezpiecznymi chemikaliami


Ekologia w naszym życiu

Ostatnia szansa na ochronę przed niebezpiecznymi chemikaliami

17 listopada w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie pierwsze plenarne głosowanie nad kształtem rozporządzenia REACH. WWF i inne organizacje pozarządowe wysłały do eurodeputowanych apel, w którym protestują przeciwko planowanym poprawkom, np. w kwestii rejestracji substancji chemicznych, które mogą poważnie osłabic REACH i uniemożliwić osiągnięcie głównego celu tego rozporządzenia, którym jest ochrona zdrowia i środowiska.

Organizacje pozarzadowe wzywają eurodeputowanych , aby głosując nad nowym prawem w zakresie chemikaliów zadbali w pierwszej kolejności o jakość życia ludzi, i aby odrzucili groźne dla naszego zdrowia kompromisy.

Źródło: WWF

Następny artykuł

Poprzedni artykuł