Wirtualne drzewa TELE2


Ekologia w naszym życiu

Wirtualne drzewa TELE2

Na stronie www.noco2.pl można zasadzić własne wirtualne drzewo. W zamian za drzewo posadzone w świecie wirtualnym, TELE2 posadzi drzewo w świecie realnym. Akcja jest częścią zainicjowanej przez TELE2 kampanii No CO2 - nie dla niepotrzebnej emisji dwutlenku węgla.

Każdy użytkownik Internetu na stronie www.noco2.pl może zasadzić swoje wirtualne drzewo. Włączając się do zabawy każdy z nas może przyczynić się do redukcji dwutlenku węgla w atmosferze. W zamian za posadzenie drzew wirtualnych TELE2 sfinansuje zasadzenie przez Fundację Nasza Ziemia prawdziwych drzew. Dodatkowo każdy, kto przyłączy się do akcji będzie mógł sprawdzić w jaki sposób przyczynił się do zmniejszenia emisji CO2 i ile dwutlenku węgla pochłania jego drzewo z upływem czasu.

Drzewo w trakcie swojego życia absorbuje średnio ok. sześciu ton CO2. W Polsce rośnie kilka miliardów drzew Statystycznie mogą więc one przyswoić kilkaset milionów ton CO2 rocznie. Drzewa pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale również pyły i absorbują hałas. Las jest naturalnym rezerwuarem wilgoci i reguluje lokalny klimat.

- W ramach akcji No CO2 chcemy zachęcać do podejmowania działań proekologicznych
i pokazywać jak czynności podejmowane przez każdego z nas składają się na globalny efekt. Chcemy pokazać jak dzięki drobnym, codziennym czynnościom oszczędzać zarówno środowisko jak i własne pieniądze
– mówi Piotr Nesterowicz, Dyrektor Generalny TELE2 Polska.

Z badań TNS OBOP, wykonanych na zlecenie TELE2 Polska wynika, że Polacy nie dostrzegają konkretnych powiązań na płaszczyźnie ekologia-ekonomia, dlatego trudno jest im odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu sami wpływają na emisję CO2 i co zrobić żeby nie płacić więcej niż jest to konieczne – zarówno w wymiarze ekologicznym jak i ekonomicznym.

Na stronach www.noco2.pl można dowiedzieć się jak, wprowadzając kilka niewielkich zmian w codziennych przyzwyczajeniach, zredukować emisję CO2 i jednocześnie zmniejszyć swoje wydatki.

Kampania No CO2 jest jednym z elementów zaangażowania strategicznego TELE2 w promowanie postaw proekologicznych i jednocześnie realizacją ósmej zasady inicjatywy Global Compact, dotyczącej podejmowania działań mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej w tym praktyk, które dążą do oszczędności energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Informacje o TELE2
TELE2 jest wiodącym europejskim operatorem telekomunikacyjnym oferującym usługi telefonii stacjonarnej
i komórkowej oraz usługi dostępu do Internetu. Firma powstała w 1993 roku w Szwecji, stając się w krótkim czasie poważną konkurencją dla operatora państwowego. TELE2 AB jest notowana na giełdzie w Sztokholmie od 1996 roku.
TELE2 działa w Polsce od 1999 roku i jest wiodącym operatorem alternatywnym. Firma oferuje w Polsce kompleksowe usługi telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu. Misją TELE2 jest oferowanie prostych i tanich usług telekomunikacyjnych wysokiej jakości dla klientów indywidualnych oraz małego biznesu.
 

www.noco2.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł