Woda dla ludzi i zwierząt


Ekologia w naszym życiu

Woda dla ludzi i zwierząt

Promocja Światowego Dnia Wody, europejskiego wydarzenia Big Jump oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, to niektóre cele kolejnej edycji programu Klubu Gaja: "Zaadoptuj rzekę".

Odbiorcami programu są uczniowie i wychowankowie 5 tys. placówek edukacyjnych w całym kraju oraz studenci, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, instytucje i organizacje pozarządowe. Łącznie 6 tys. podmiotów. Najbardziej zaangażowani otrzymają statuetkę "Kropli tęczy". Dzieci i młodzież chcemy zainspirować do podjęcia lokalnych działań na rzecz ochrony rzek, strumieni, jezior, stawów i Morza Bałtyckiego oraz do przeprowadzenia obchodów Światowego Dnia Wody.  Szczególną atrakcją w pakiecie materiałów edukacyjnych będzie interaktywna animacja dotycząca oszczędzania wody w życiu codziennym poprzez racjonalne wybory i  szacunek dla środowiska naturalnego.

Kampanią edukacyjno- informacyjną w mediach chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, mówić o niezwykle ważnej w tej chwili potrzebie oszczędzania zasobów wody,  o roli rzek i wpływie zmian klimatycznych na zasoby wodne na Ziemi.  Wydarzenia: "Big Jump"  (w 2010 r.) i  "Fest Wisła" (w 2011 r.) mają zwrócić uwagę opinii publicznej na stan rzek i potoków oraz wymogi  Ramowej Dyrektywy Wodnej, zgodnie z którą  wszystkie obszary wodne Europy powinny spełniać ekologiczne standardy jakości do roku 2015.  Podczas "Big Jump" w całej Europie, także w Polsce, w tym samym dniu - 17 lipca , o tej samej godzinie - 14.00 ludzie wejdą do rzek od źródeł aż po oceany.

Już 22 marca świat będzie obchodził Dzień Wody (ustanowiony przez ONZ). Klub Gaja zachęca do planowania i podejmowania wszelkich działań artystycznych, edukacyjnych i informacyjnych dzięki którym woda przestanie być marnowana, a zacznie być szanowana jako najwyższe dobro - źródło życia na Ziemi.

Projekt "Zaadoptuj rzekę" dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


http://www.klubgaja.pl/zaadoptuj_rzeke/

Następny artykuł

Poprzedni artykuł