Przewodnik po funduszach UE na ochronę środowiska


Ekologia w naszym życiu

Przewodnik po funduszach UE na ochronę środowiska

Przewodnik po funduszach europejskich, które można wykorzystać w ochronie środowiska, przeznaczony dla samorządów i organizacji pozarządowych wydała organizacja ekologiczna WWF Polska - informuje jej dyrektor Ireneusz Chojnacki. Odnalezienie wszystkich możliwości skorzystania z dotacji unijnych dla ochrony środowiska wymaga wiele czasu i pracy. Nasza publikacja pozwala oszczędzić ten czas osobom, które chciałyby się z europejskimi funduszami zapoznać.

Do tej pory brakowało miejsca, w którym te informacje byłyby kompletne" - mówi Chojnacki.

Przewodnik zawiera informacje nie tylko o funduszach przeznaczonych specjalnie na wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, uwzględniono w nim również inne programy, w ramach których można realizować projekty służące przyrodzie.

"Przykładem może być fundusz na przekwalifikowanie osób zagrożonych utratą pracy przez restrukturyzację dużych przedsiębiorstw. W ramach tego projektu można tworzyć tzw. zielone miejsca pracy, przygotowując ludzi do działalności np. w agroturystyce" - wyjaśnia kierowniczka projektu WWF Fundusze UE na rzecz zrównoważonego rozwoju Marta Majka Wiśniewska.

Adresatami poradnika są samorządy lokalne i ekologiczne organizacje pozarządowe. Dlatego omówione zostały głównie takie fundusze, z których właśnie te podmioty mogą korzystać. Opisano również część dotacji dla przedsiębiorców.

Publikacja, oprócz opisu poszczególnych funduszy, zawiera przykładowe projekty zrealizowane w oparciu o dotacje wspólnotowe w krajach "starej" Unii, a także realizowane w Polsce przy wykorzystaniu funduszy przedakcesyjnych.

Wydany w nakładzie 2 tys. egzemplarzy przewodnik będzie rozsyłany do samorządów lokalnych, głównie do gmin, znajdujących się na terenach posiadających bogatą przyrodę. Swoje egzemplarze dostaną też organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska. Pełny tekst będzie również dostępny na stronie internetowej WWF Polska oraz na stronie Centrum Informacji o Środowisku.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł