Sukces w sprawie rezerwatu Dolina Chłapowska


Ekologia w naszym życiu

Sukces w sprawie rezerwatu Dolina Chłapowska

Zagrożony budową hotelu rezerwat Dolina Chłapowska (woj. pomorskie) uniknie zniszczenia przez planowaną budowę hotelu, który miał powstać na jego terenie oraz w obrębie otuliny rezerwatu. Sześciokondygnacyjny hotel zniszczyłby piękną przyrodę rezerwatu położonego w Nadmorskim Parku Krajobrazowego.

25 sierpnia Burmistrz Miasta Władysławowa wydał decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hotelu z zapleczem konferencyjnym i odnową biologiczną oraz zjazdem z drogi wojewódzkiej na terenie działki nr 23 w Chłapowie. Decyzję tę podjął m. in. na podstawie stanowiska Pomorskiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku, który odmówił uzgodnienia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego z uwagi na położenie inwestycji w granicach jak i otulinie rezerwatu „Dolina Chłapowska”.

W uzasadnieniu takiej decyzji czytamy - „ Zarówno procesy budowy hotelu, jak i jego eksploatacji w otulinie rezerwatu oddziaływałyby negatywnie na rezerwat i na przestrzeganie zakazów tam określonych. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie krajobrazu nadmorskiej doliny erozyjnej w strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej, wraz z jej charakterystyczną roślinnością. Przysłonięcie widoku rezerwatu byłoby sprzeczne z Zarządzeniem Wojewody ustanawiającym rezerwat. W wyniku takiej działalności rezerwat utraciłby wartości dla ochrony których został powołany”.

Przeciw budowie hotelu zaprotestowało wiele organizacji społecznych i ekologicznych, które podpisały się pod apelem do Wojewody Pomorskiego o niedopuszczenie do zdegradowania rezerwatu.

Wiele informacji na temat rezerwatu „Dolina Chłapowska” można znaleźć w najnowszym, wrześniowym numerze „Dzikiego Życia”.
Źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Następny artykuł

Poprzedni artykuł