Jest budżet LIFE+


Ekologia w naszym życiu

Jest budżet LIFE+

27 czerwca b.r. Rada d/s Środowiska, czyli konferencja Ministrów Środowiska krajów UE, zaakceptowała ostatni brakujący element Rozporządzenia w sprawie instrumentu finansowego LIFE+, czyli budżet LIFE+ Niestety, budżet LIFE+ wyniesie zaledwie 2,1 mld Euro. Na przyrodę i bioróżnorodność musi być przeznaczone conajmniej 40% środków. Jednak, w przeciwieństwie do dotychczasowego LIFE-Nature, LIFE+ ma być wdrażany przez krajowe agencje, które będą wybierać i finansować dzialania. Każde państwo musi w tym celu sporządzić "roczny program roboczy", zgodny z wieloletnim programem przyjętym przez Komisję Europejską.

Ponieważ algorytm podziału środków między państwa oparty jest m. in na wkładzie poszczególnych państw w budowę ogólnoeuropejskiej sieci Natura 2000, Polska (która wyznaczyła do sieci najmniejszy w Europie % swojego terytorium) znacznie na nim traci. Przyjęty budżet oznacza, że do Polski w ramach instryumentu LIFE+ trafi około 13 mln Euro rocznie, w tym około 5 mln Euro będzie musiało być przeznaczone na ochronę przyrody.

LIFE+ jest z założenia przeznaczony do fiannsowania "projektów innowacyjnych" i "modelowego wdrażania dobrych praktyk", a nie do finansowania codziennego zarządzania obszarami chronionymi i wykonywania ochrony przyrody.

Źródło: WiadomosciKP@lkp.org.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł