Rząd przyjął projekt ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku


Ekologia w naszym życiu

Rząd przyjął projekt ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku. W myśl projektowanych przepisów zanieczyszczający środowisko będą płacić za wyrządzone szkody. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w komunikacie, że z powodu niewywiązywania się sprawców z tego obowiązku instytucje publiczne ponoszą od 25 do 125 mln zł strat rocznie.

Projekt nowelizacji zakłada, że osoby poszkodowane - np. organizacje ekologiczne - będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do organów ochrony środowiska. W przypadku, gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się wojewoda. Na nim ciążyć będzie również obowiązek podjęcia działań w przypadkach wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku.

Jeśli zagrożenie zostanie wywołane przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem odpowiedzialnym za przeciwdziałanie szkodom i ich usunięcie będzie minister środowiska.

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Zobacz też:

Następny artykuł

Poprzedni artykuł