51 tys. podpisów za referendum w sprawie obwodnicy Augustowa


Ekologia w naszym życiu

51 tys. podpisów za referendum w sprawie obwodnicy Augustowa

Prawie 51 tys. podpisów pod wnioskiem mieszkańców województwa podlaskiego o referendum lokalne w sprawie obwodnicy Augustowa trafiło do Jarosława Schabieńskiego, który jednoosobowo pełni obowiązki marszałka, zarządu i sejmiku województwa. Do poparcia wniosku o referendum potrzeba 5 proc. uprawnionych do głosowania, w przypadku województwa podlaskiego to ok. 47 tys. podpisów.

Schabieński poinformował, że do końca tygodnia sprawdzi wniosek pod względem formalnym i jeżeli wszystko będzie w porządku, referendum odbędzie się 20 maja, czyli razem z przedterminowymi wyborami do sejmiku województwa.

W referendum mieszkańcy odpowiedzieliby na dwa pytania. Pierwsze ma dotyczyć przebiegu obwodnicy Augustowa w wariancie proponowanym przez drogowców (czyli z estakadą nad doliną rzeki Rospudy), drugie – innych inwestycji drogowych w regionie, przebiegających przez tereny chronione Natura 2000.

Referendum lokalne musi sfinansować z własnego budżetu samorząd województwa. Wstępnie szacuje się, że w Podlaskiem będzie ono kosztowało ok. 2 mln zł.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł