Paliwa z Odpadów 2007


Ekologia w naszym życiu

Paliwa z Odpadów 2007

VI Międzynarodowa Konferencja Paliw z Odpadów 2007 odbędzie sie w dniach od 24 do 26 października 2007 roku w Krynicy Górskiej.

Wzorem konferencji z ubiegłych lat udział w Konferencji wezmą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami wiodących ośrodków naukowych polskich i zagranicznych.

Stało sie już tradycja, e Paliwa z Odpadów to miejsce spotkań krajowych i zagranicznych specjalistów zajmujących sie gospodarka odpadami i ich wykorzystaniem.

Konferencja ma dać uczestnikom przegląd możliwych procesów zagospodarowania odpadów od tradycyjnego spalania odpadów poprzez technologie sortowania i przetwarzania do ich termicznego wykorzystania. Tematyka konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych:

• termiczne unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych,
• technologie przetwarzania i uzdatniania
odpadów,
• technologie wytwarzania i właściwości
paliw,
• procesy termiczne unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych,
• ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów,
• skojarzona gospodarka odpadowoenergetyczna.

Przewodniczący
Komitetu Naukowego Konferencji
prof. dr hab. in . Janusz W. Wandrasz

Następny artykuł

Poprzedni artykuł