Polska broni krytykowanego przez KE planu emisji CO2 w latach 2008-12


Ekologia w naszym życiu

Polska broni krytykowanego przez KE planu emisji CO2 w latach 2008-12

Polskie plany emisji dwutlenku węgla w latach 2008-12 są nie do zaakceptowania - uważa Komisja Europejska. Określając przyszłe limity emisji, bierzemy pod uwagę rozwój i potrzeby polskiej gospodarki - odpowiada polskie Ministerstwo Środowiska. W czerwcu rząd zatwierdził tzw. Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008-12. Zakłada on limit w wysokości średnio 279,6 mln ton rocznie. Komisja Europejska uważa, że to za dużo, gdyż planowana przez Polskę emisja dwutlenku węgla jest o wiele większa w porównaniu z dostępnymi, na razie szacunkowymi danymi za rok 2005.

Unijny rynek praw do emisji CO2 ma pomóc w ograniczeniu zanieczyszczenia atmosfery gazami cieplarnianymi i powstrzymać globalne ocieplenie klimatu. Przedsiębiorstwa handlują uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, otrzymanymi od swoich władz, którym określony limit emisji przydziela Komisja Europejska. Polski limit na 2005 rok wynosił 249 mln ton.

Źródło: euroPAP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł