Regionalne Centrum Ekologiczne ma już 15 lat


Ekologia w naszym życiu

Regionalne Centrum Ekologiczne ma już 15 lat

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC) ma już 15 lat. Ta międzynarodowa organizacja, do której należy 27 krajów, monitoruje problemy związane ze środowiskiem i pomaga w ich rozwiązaniu, współpracując z organizacjami pozarządowymi, administracją, biznesem i innymi grupami. Wspiera też nieskrępowany przepływ informacji i udział społeczeństwa w podejmowaniu ważnych decyzji w sprawach środowiska. REC, którego utworzenie w 1990 roku zainicjowały USA, a wsparła Komisja Europejska, posiada centralne biuro w zabytkowym mieście Szentendre niedaleko Budapesztu.

 Ma 16 biur krajowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Zadaniem każdego biura jest wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych, a także organizacja akcji edukacyjnych i promujących gospodarkę przyjazną dla środowiska.

NIE TYLKO FINANSOWE WSPARCIE

"Nasza działalność nie ma na celu lobbingu w kierunku konkretnych rozwiązań prawnych lub administracyjnych - chcemy pobudzić rozwój środowisk, które następnie same, demokratycznymi metodami, będą szukały najlepszych rozwiązań, współpracując z władzami samorządowymi i państwowymi" - podkreśla Michał Miazga, koordynator programów REC w Polsce.

Polskie biuro REC od początku lat 90. przekazało ponad 200 tys. euro polskim organizacjom pozarządowym zajmującym się tematyką ekologiczną.

Oprócz dotacji dla organizacji pozarządowych, REC w Polsce realizuje też własne projekty, takie jak np. "Zielony Pakiet", zestaw materiałów edukacyjnych na temat ekologii dla gimnazjów. "W pakiecie znajduje się kaseta wideo z filmem edukacyjnym, kompletne informacje na CD, edukacyjna gra-quiz z opisem dla nauczyciela, scenariusze lekcji i plakaty. Prawie każde gimnazjum w Polsce ma już jeden taki komplet" - wyjaśnia Miazga.

KONSULTACJE RZĄDOWYCH PLANÓW

Innym ważnym przedsięwzięciem, zrealizowanym przez REC w Polsce, była strategiczna ocena wpływu na środowisko Narodowego Planu Rozwoju (NPR).

Ten rządowy dokument został na etapie przygotowań poddany analizie pod kątem "przyjazności" dla środowiska naturalnego. Uwagi przekazane przez REC zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu ostatecznego projektu NPR.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł