Premier w sprawie europejskiej decyzji o Dolinie Rospudy


Ekologia w naszym życiu

Premier w sprawie europejskiej decyzji o Dolinie Rospudy

Premier ze spokojem przyjął decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał natychmiastowe wstrzymanie zalesiania terenów w Dolinie Rospudy. Polskie władze chcą zalesiać tereny w ramach rekompensaty za szkody wyrządzone środowisku przy budowie obwodnicy Augustowa.

Tymczasem sędziowie Trybunału podzielili argumenty Komisji Europejskiej i uznali, że dodatkowe sadzenie drzew źle wpłynie na środowisko na tamtejszych terenach chronionych. Szef polskiego rządu starał się bagatelizować to orzeczenie. „Nie robię z tego żadnej tragedii" - powiedział premier Jarosław Kaczyński. W unijnym Trybunale jest jeszcze jeden wniosek nadesłany z Komisji Europejskiej. Bruksela stwierdza w nim, że Polska, decydując się na budowę obwodnicy Augustowa, złamała unijne prawo. Zdaniem Komisji, ta inwestycja doprowadzi do zniszczenia cennych przyrodniczo terenów chronionych. Sędziowie Trybunału rozpatrzą ten wniosek zapewne najwcześniej za pół roku.

Źródło: IAR

Następny artykuł

Poprzedni artykuł