Aktywni z natury - ostatnie dni na zgłoszenie


Ekologia w naszym życiu

Aktywni z natury - ostatnie dni na zgłoszenie

Chcecie zrobić coś dla środowiska, a jednocześnie dowiedzieć się, jak być naprawdę eko? Wraz z szkołą przyłączcie się do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej Aktywni z natury.

Program wspiera szkoły w praktycznym wykorzystywaniu wiedzy na temat ochrony środowiska, a także uczy świadomego i odpowiedzialnego stylu życia oraz inspiruje do działań w najbliższym otoczeniu.
Uczestnicy programu przyjrzą się swoim codziennym nawykom i zmierzą swój ekoślad, korzystając ze specjalnego kalkulatora emisji dwutlenku węgla.
Następnie, na podstawie otrzymanych wyników, określą obszary, w jakich powinni zmienić swój styl życia. Zmiany te mogą dotyczyć:
- zrównoważonego transportu
- świadomej konsumpcji
- zarządzania zasobami naturalnymi, czyli zużycia wody i energii.
Wasz udział w programie zgłasza nauczyciel – opiekun utworzonego przez was kilkuosobowego zespołu. Specjalnie dla opiekunów organizatorzy przygotowali kurs internetowy poświęcony wykorzystaniu metody projektu w pracy nad realizacją działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Nauczyciele wezmą też udział w szkoleniach oraz otrzymają materiały ułatwiające prowadzenie lekcji na tematy związane z projektem.
Centrum Edukacji Obywatelskiej będzie wspierać uczniowskie zespoły projektowe poprzez szkolenia i materiały edukacyjne, a na koniec zorganizuje prezentacje projektów, na których spotkają się uczestnicy programu z całej Polski.
 
Aby zgłosić się programu i zostać Aktywnym z natury, wystarczy wypełnić formularz na: www.edukacjaekologiczna.org

Więcej informacji o akcji na: www.ceo.org.pl/aktywni

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wzięcia udziału w programie!
Termin zgłoszeń upływa 5 października!
Zgłoszenia przyjmuje i Informacji udziela: koordynatorka programu Gabriela Lipska, tel. (022) 825-05-50 wew. 110, e-mail: gabriela.lipska@ceo.org.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł