Shadow List zaktualizowana


Ekologia w naszym życiu

Shadow List zaktualizowana

W wyniku prac terenowych i analizy informacji przeprowadzonej przez koalicję organizacji pozarządowych: WWF Polska, Klub Przyrodników i PTOP Salamandra, w 2005 r nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na mocy Dyrektywy Siedliskowej powstała aktualizacja Shadow List, która w formie listu została przesłana do Komisji Europejskiej w dniu 10 marca br. W stosunku do Shadow List z grudnia 2004 r., obecna uaktualniona propozycja zawiera o 130 obszarów więcej, lecz ich łączna powierzchnia pozostaje niemal taka sama (w Shadow List 2004 proponowano obszary pokrywające 9,40% powierzchni lądowej Polski).

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, sieć obszarów siedliskowych Natura 2000 według organizacji ekologicznych w Polsce powinna zawierać co najmniej 446 obszarów o łącznej powierzchni 32 468 km2. Obszary te pokrywałyby 9,54% terytorium lądowego Polski. Tymczasem nadal obszary siedliskowe zajmują 4,2% terytorium lądowego Polski, co stawia nas na ostatnim miejscu wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Do dnia dzisiejszego sieć Natura 2000 została poszerzona tylko o 9 obszarów w Karpatach (w alpejskim regionie biogeograficznym).W chwili obecnej Ministerstwo Środowiska prowadzi konsultacje propozycji rozszerzenia sieci o 85 nowych obszarów w regionie kontynentalnym, oraz skorygowania granic 13 obszarów (tzw. "lista 98"). (patrz tabela).

Lista ta jednak nie zawiera wielu obszarów, które są absolutnie niezbędne w polskim projekcie sieci. Jeszcze niedawno rozpatrywano szerszą listę (tzw. "lista 126"), lecz w lutym 2006 r., nie rozważając żadnych argumentów merytorycznych, usunięto z niej wszystkie obszary, na których są planowane jakiekolwiek inwestycje hydrotechniczne.

Więcej informacji:

Katarzyna Nowak
Kierownik Projektu "Natura 2000"
WWF Polska
tel.: 0 22 849 84 69,
e-mail: knowak@wwf.pl

Źródło: WWF Polska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł