Na listę Natura 2000 trafiły Beskid Śląski, Żywiecki i Sądecki


Ekologia w naszym życiu

Na listę Natura 2000 trafiły Beskid Śląski, Żywiecki i Sądecki

Beskid Śląski, Żywiecki i Sądecki zostały wpisane na listę specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (Europejska Sieć Ekologicznych Specjalnych Obszarów Ochrony) - zakomunikowało Centrum Informacyjne Rządu po posiedzeniu Rady Ministrów 20 grudnia. Łączna powierzchnia tych obszarów wynosi 154850,4 ha.

Natura 2000 ma pomóc w zachowaniu i ochronie najcenniejszych gatunków europejskiej flory i fauny w naturalnych miejscach ich występowania. Do wyznaczania granic takich obszarów zobowiązuje Polskę Traktat Akcesyjny.

Pod koniec kwietnia 2004 r. polski rząd przekazał Komisji Europejskiej listę 72 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz listę 184 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Całkowity koszt włączenia Beskidu Śląskiego, Żywieckiego oraz Sądeckiego do sieci w latach 2006-2013 wyniesie 39,25 mln zł.

Rada Ministrów ds. Środowiska Unii Europejskiej zaakceptowała w połowie grudnia projekt rozporządzenia, dotyczący finansowania środowiska z tzw. programu LIFE+, z którego Polska może otrzymać 70 mln euro w latach 2007-2013. Pieniądze z LIFE+ dofinansują również Naturę 2000.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Walterska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł