Wyślij maila w obronie susłów!


Ekologia w naszym życiu

Wyślij maila w obronie susłów!

Podczas posiedzenia Sejmu 24 stycznia głosowana będzie m.in. poprawka do ustawy budżetowej przewidująca przeznaczenie 14 mln zł na budowę portu lotniczego w Świdniku k. Lublina. Miejsce to zamieszkuje jednak duża kolonia gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem - susła perełkowanego. Inwestycja została na kilka lat wstrzymana, ze względu na wycofanie się z niej właściciela gruntu - banku Pekao S.A. Przyczyniło się do tego wiele organizacji ekologicznych z całej Polski, które na prośbę Towarzystwa dla Natury i Człowieka pisało listy do władz banku

Obecnie, w przedwyborczej atmosferze, do pomysłu wrócono, dlatego też Towarzystwo dla Natury i Człowieka ponownie zwraca się o pomoc wszystkich, którym nie jest obojętny los tego ciekawego zwierzęcia, o poparcie apelu o odrzucenie poprawki i odstąpienie od finansowania z budżetu państwa tej kontrowersyjnej inwestycji.

Zobacz list i dalsze instrukcje

Następny artykuł

Poprzedni artykuł