Koalicja Klimatyczna domaga się publicznej debaty nt energetyki jądrowej w Polsce


Ekologia w naszym życiu

Koalicja Klimatyczna domaga się publicznej debaty nt energetyki jądrowej w Polsce

Koalicja Klimatyczna przekazała dziś Premierowi Donaldowi Tuskowi Stanowisko w sprawie decyzji rządu co do rozwoju energetyki jądrowej, w którym zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w sprawie kierunków rozwoju polskiej energetyki, szczególnie zaś celowości rozwoju energetyki jądrowej.

Zdaniem organizacji członkowskich Koalicji, rząd próbuje tylnymi drzwiami wprowadzić zmiany do przygotowywanej obecnie „Strategii polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. W dokumencie zapisano, że „Zostanie rozważona również opcja wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce”. Ministerstwo Gospodarki deklarowało jednak, że zanim zostanie on przyjęty, „będzie podlegać dalszym szerokim uzgodnieniom i konsultacjom oraz zostanie poddany postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”.
(http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Energetyka/Wicepremier+Pawlak+przedstawil+poslom+projekt+Polityki+energetycznej+Polski+do+2030+r.htm).

„Tymczasem 13 stycznia rząd podjął uchwałę o przygotowaniu i wdrożeniu programu polskiej energetyki jądrowej” – mówi jeden z ekspertów Koalicji, dr Zbigniew Karaczun – „Oznacza to, że członkowie rządu traktują decyzję o budowie elektrowni atomowych w Polsce jako swoją prywatną sprawę. Postanowili najwyraźniej zignorować zdanie społeczeństwa w tej kwestii, mimo wcześniejszych zapewnień, że zostanie ono uwzględnione. Jest to niezgodne z zasadami demokracji. Debaty publiczne na ten temat miały miejsce w Niemczech i Szwecji. Dlaczego nie w Polsce? I gdzie się podziała wymagana prawem prognoza oddziaływania na środowisko, która pozwala określić zagrożenia i możliwości przeciwdziałania im?”.

W stanowisku organizacje podkreślają, że szeroka debata publiczna na temat kierunku rozwoju energetyki polskiej i pogłębiona, strategiczna analiza celowości rozwoju energetyki jądrowej jest szczególnie istotna, gdyż za rozwój wybranej opcji całe społeczeństwo będzie płacić przez dziesiątki lat. Jeśli wykorzystamy możliwości znacznej oszczędności energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii, w perspektywie roku 2030 budowa elektrowni jądrowych jest bezpodstawna. Zdaniem Koalicji, proponowany rozwój energetyki jądrowej jest ekonomicznie, ekologicznie oraz ze względu na bezpieczeństwo energetyczne nieuzasadniony.

Członkami Koalicji Klimatycznej są:
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja Ekologiczna Arka, Greenpeace, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF, Zielone Mazowsze.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł