Zmniejszyć nakłady na rolnictwo


Ekologia w naszym życiu

Zmniejszyć nakłady na rolnictwo

Niemiecka minister rolnictwa i ochrony konsumenta Renate Kuenast uważa, że udział wydatków na rolnictwo w całym budżecie Unii Europejskiej może ulec w przyszłości ograniczeniu z obecnych 43 proc. do 30 proc. lub nawet poniżej tego poziomu.

W wywiadzie dla środowego dziennika "Handelsblatt" Kuenast podkreśliła, że aby to osiągnąć, należy ściśle przestrzegać obowiązujących kryteriów przyznawania pomocy.

Środki finansowe z budżetu UE powinny być przeznaczane na wspieranie produkcji żywności wysokiej jakości, ochronę przyrody, zachowanie różnorodności gatunków, tworzenie miejsc pracy i ochronę klimatu. Konieczne jest zwrócenie większej uwagi na to, by pieniądze otrzymywały tylko te osoby, które rzeczywiście wykonały pracę.

Kuenast nie chce Europy, w której ceny i import podlegają walce konkurencyjnej bez żadnych zahamowań. Europa ma dysponować własnymi produktami wysokiej jakości. Kuenast dodała, że nie jest zadowolona z wypracowanego trzy lata temu kompromisu w sprawie budżetu rolnego na lata 2007-2013. Zdaniem minister, Blair poparł w 2002 roku uzgodnienia w sprawie budżetu rolnego, ponieważ chciał zapewnić brytyjskim rolnikom rynki zbytu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Źródło: PAP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł