VII Forum Ekologiczne Branży Chemicznej


Ekologia w naszym życiu

VII Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Wystąpieniem gościa specjalnego, Bernharda Thier, Responsible Care Managera - przedstawiciela Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC), rozpocznie się tegoroczna konferencja w Dworze Artusa. Podczas Forum szeroko dyskutowane będą nadchodzące wyzwania czekające branżę chemiczną w oparciu o kryteria i aspekty ekologiczne. To ważne zagadnienie, zwłaszcza w przededniu rozpoczynającego się wkrótce Międzynarodowego Roku Chemii.

Toruńskie spotkanie tradycyjnie zgromadzi setkę osób, zajmujących się branżą chemiczną w Polsce. Organizatorzy ? Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu "Odpowiedzialność      i Troska" - położyli nacisk na opracowanie takiego programu spotkania, który będzie wspierał przemysł w zakresie właściwej interpretacji przepisów środowiskowych i wypełniania obowiązków prawnych, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji branży chemicznej. Forum będzie dla branży też niejako wstępem do przyszłorocznych obchodów Międzynarodowego Roku Chemii. Konferencja doskonale wpisuje się w ideę podkreślenia znaczenia chemii jako nauki, a także jej roli w Dekadzie Edukacji nt. Zrównoważonego Rozwoju, w tym głównie w ochronie zasobów naturalnych Ziemi.       "Budowanie publicznej świadomości na temat znaczenia chemii jest niezwykle istotne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju" ? mówi Dyrektor Generalny UNESCO, Ko?chiro Matsuura,                      jeden z koordynatorów obchodów Międzynarodowego Roku Chemii.  
Podczas ostatniego dnia toruńskiego Forum, zaplanowana została debata na coraz częściej wywoływany publicznie temat: Efekt cieplarniany ? co jest prawdą a co mitem? Czy oczekiwania organizatorów, że dyskusja "rozpali umysły i serca" okażą się zasadne, pokaże jej przebieg?

Podczas trwania konferencji, prowadzona będzie każdego dnia licytacja maskotek wykonanych     przez dzieci z materiałów nadających się do recyklingu. To plon konkursu, ogłoszonego podczas tegorocznej VIII edycji Akcji edukacji ekologicznej "Drzewko za Butelkę". Pod młotek pójdą także kalendarze Akcji na 2011 r. w których znalazły się zdjęcia maskotek, wykonanych z wykorzystaniem butelki PET. Organizatorzy liczą na hojność uczestników Forum ? zebrane w ten sposób pieniądze zasilą konto schroniska dla zwierząt z terenów popowodziowych.

Więcej o VII Forum Ekologicznym Branży Chemicznej: http://www.rc.com.pl/forum.php

Następny artykuł

Poprzedni artykuł