Lista polskich obszarów ochrony siedlisk już w Komisji Europejskiej


Ekologia w naszym życiu

Lista polskich obszarów ochrony siedlisk już w Komisji Europejskiej

Polska przekazała Komisji Europejskiej listę 48 obszarów ochrony siedlisk, które powinny zostać uwzględnione w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - informuje minister środowiska Jan Szyszko. Do tej pory Polska przekazała KE listę 72 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz listę 240 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

"Natura 2000 jest priorytetem rządu. Traktujemy ją jako wskaźnik kreowania zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej - powiedział minister podczas konferencji prasowej 4 października.

Natura 2000 będzie dofinansowana z unijnego programu LIFE+. Na realizację tego programu Polska otrzyma 70 mln euro w latach 2007-2013.

Sieć Natura 2000 ma pomóc w zachowaniu i ochronie najcenniejszych gatunków flory i fauny Europy w naturalnym zasięgu ich występowania. Do wyznaczenia granic obszaru ochrony zobowiązuje Polskę Traktat Akcesyjny.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł