UE radzi, jak walczyć z efektem cieplarnianym


Ekologia w naszym życiu

UE radzi, jak walczyć z efektem cieplarnianym

Komisja Europejska radzi obywatelom 25 państw UE, żeby w ramach walki z globalnym ociepleniem klimatu m.in. oszczędzali energię, regularnie rozmrażali stare lodówki i przestali jeździć do pracy samochodami. W poniedziałek ruszyła kampania You control climate change, w ramach której Komisja Europejska przygotowała dla obywateli krajów unii 50 zaleceń pomagających obniżyć emisję gazów cieplarnianych, m.in. dwutlenku węgla. Według komisji 16 proc. gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w krajach UE pochodzi z indywidualnych gospodarstw domowych.

"Możemy zrobić więcej, zawsze możemy zrobić więcej" - zachęcał mieszkańców Unii przewodniczący KE Jose Manuel Barroso na konferencji prasowej w poniedziałek w Brukseli.

Komisja radzi m.in. zasadzić drzewo, bo drzewo przeciętnej wielkości absorbuje ok. 6 kg CO2 w ciągu roku; sprawdzić ciśnienie w kołach auta, bo jeśli jest ono zbyt niskie, to samochód więcej pali i bardziej zatruwa środowisko; zrezygnować z jednorazowych toreb na zakupy, bo rozkładając się emitują one metan i CO2.

Źródło: EuroPAP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł