Zielono Mi 2009


Ekologia w naszym życiu

Zielono Mi 2009

Park Handlowy Auchan Bielany zaprasza na wielkie ekologiczne święto, które odbędzie się w dniach 8 - 10 maja 2009. Tak jak w poprzednich latach “ZIELONO MI” to akcja promująca naturę oraz świadome postawy ekologiczne wśród mieszkańców Dolnego Śląska w myśl zasady “Myśl globalnie i działaj lokalnie”.

W roku 2009 akcja będzie przebiegać na trzech poziomach:
1.    Konkurs dla młodzieży szkolnej z wielkim finałem w piątek 8 maja 2009.
2.    Zbiórka makulatury dla mieszkańców Wrocławia i okolic - makulaturę będzie można wymienić na drzewka od piątku 8 maja do niedzieli 10 maja.
3.    Jarmark Ekologiczny w dniach 8 - 10 maja 2009.

Akcja „Zielono mi” jest częścią realizowanego w tym roku przez Park Handlowy Auchan Bielany programu „Ekologia – Natura – Edukacja”. Obok mobilizowania mieszkańców Dolnego Śląska do utylizacji i segregacji odpadów, celem imprezy jest popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie postaw życia zgodnego z naturą oraz stworzenie nowej przestrzeni proekologicznej na Dolnym Śląsku, która dzięki wspólnym działaniom jego mieszkańców będzie miała szansę na stały i zrównoważony rozwój.

Za pieniądze uzyskane z zebranej makulatury zostaną zakupione drzewa, które będą zasadzone we Wrocławiu i na Bielanach w gminie Kobierzyce. Drzewa, które rosnąc i dostarczając tlenu, zieleni i wypoczynku będą świadectwem odpowiedzialności społecznej współczesnego społeczeństwa wobec przyszłych pokoleń.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł