Pierwszy tydzień obrad COP14


Ekologia w naszym życiu

Pierwszy tydzień obrad COP14

W oparciu o wnioski z obserwacji pierwszego tygodnia negocjacji COP14, Koalicja Klimatyczna wzywa delegatów na konferencję do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz ochrony globalnego klimatu.

Badania naukowe wskazują, że jeśli nowe globalne porozumienie ma uchronić nas przed zgubnymi skutkami zmian klimatu, kraje rozwinięte muszą zobowiązać się w nim do przyjęcia co najmniej 40% celu redukcji emisji do roku 2020, w odniesieniu do roku 1990. Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej podkreśla, że „to kraje rozwinięte są odpowiedzialne za obecny poziom koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i to one mają zasoby i możliwości, aby być globalnym liderem w walce ze zmianami klimatu”. Tymczasem jak dotąd nawet aspirująca do roli lidera negocjacji Unia Europejska unika podjęcia niezbędnych zobowiązań.

Zdaniem Zbigniewa Karaczuna, „priorytetem tej konferencji powinno być także uzyskanie porozumienia w kwestii finansowania działań przystosowawczych do zmian klimatu oraz transferu technologii do krajów rozwijających się”. Jeżeli tylko kraje rozwinięte wykażą wystarczająco dużo woli politycznej, na koniec konferencji będziemy mogli z dumą ogłosić przyjęcie poznańskich kryteriów Funduszu Adaptacji.

Polska jako kraj należący do Aneksu I powinien potwierdzić cel krajowej polityki klimatycznej przyjęty w 2003 roku, tj. osiągnięcie 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku w porównaniu z rokiem bazowym. Niezbędnym jest także, aby przystąpiła do tworzenia Narodowego Planu Działań Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz Narodowej Strategii Efektywności Energetycznej jako głównych instrumentów realizacji tego celu. Koalicja Klimatyczna postuluje także, aby rząd polski zainspirowany faktem goszczenia konferencji klimatycznej poparł w całości Pakiet Klimatyczno – Energetyczny Unii Europejskiej, wraz z 100% aukcjoningiem dla sektora energetycznego.
Koalicja Klimatyczna ma nadzieję, że po drugim tygodniu obrad COP14 będzie można stwierdzić, że kraje rozwinięte, w tym również Polska wywiązały się ze spoczywającego na nich obowiązku dbania o ochronę klimatu.

inf. prasowa Sekretariat Koalicji Klimatycznej

Następny artykuł

Poprzedni artykuł