Minister środowiska proponuje tunel pod Doliną Rospudy


Ekologia w naszym życiu

Minister środowiska proponuje tunel pod Doliną Rospudy

Minister środowiska prof. Jan Szyszko proponuje rozpatrzenie możliwości zbudowania tunelu drogowego pod Doliną Rospudy, przy okazji budowy obwodnicy Augustowa (Podlaskie). Tunel ma być alternatywą dla planowanej obecnie estakady nad doliną. Przebieg planowanej obwodnicy jest zgodny z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trasa ta jednak przecina między innymi obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Puszcza Augustowska".

W świetle wymogów dyrektywy unijnej w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory, konieczne jest uzupełnienie dokumentacji budowy obwodnicy Augustowa o analizę budowy tunelu drogowego pod Doliną Rospudy - mówi Szyszko. Tunel taki miałby długość 1300 metrów, a koszt budowy jest szacowany na około 500 mln zł.

Budowa obwodnicy Augustowa jest od grudnia 2005 roku przedmiotem kontrowersji i protestów. Planowana obwodnica, która ma przebiegać Doliną Rospudy, będzie miała negatywny wpływ na środowisko - mówi szef dyrektoriatu ochrony środowiska Komisji Europejskiej Ladoslav Miko, który odwiedził w połowie lutego Augustów.

Przedstawiciel KE przyjechał do Augustowa po tym, jak organizacje ekologiczne złożyły do Brukseli skargę na przebieg planowanej drogi. Według ekologów, podczas budowy i eksploatacji obwodnicy zostaną zniszczone cenne rośliny oraz gniazda orlika krzykliwego, a także naruszone zostaną bagna Rospudy.

Ladoslav Miko mówił dziennikarzom, że inwestycja może jednak zostać przeprowadzona, jeśli okaże się, że nie ma innego rozwiązania. "W takim przypadku będą musiały zostać podjęte rozwiązania kompensujące negatywny wpływ, taki jak środki ograniczające hałas. Decyzję i tak podejmie minister środowiska" - dodaje Miko.

Konflikt wokół obwodnicy rozgorzał w grudniu 2005 r., kiedy minister środowiska uchylił decyzje wojewody podlaskiego, dotyczące możliwości rozpoczęcia budowy obwodnic Augustowa i Wasilkowa, bo uznał, że zostały wydane niezgodnie z prawem.

Obwodnica Augustowa będzie miała 17 km długości. Rozpocznie się w pobliżu miejscowości Gatne na drodze Suwałki-Augustów, a zakończy tuż za Augustowem, w kierunku Białegostoku i Warszawy. Obwodnica, według dotychczasowych planów, omijałaby najcenniejszy teren Doliny Rospudy w ten sposób, że zostałaby tam wybudowana ponad 500-metrowa estakada o wysokości prawie pięciu metrów.

PAP - Nauka w Polsce, Lechosław Balcerzak

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł