Tatry potrzebują ochrony przed ludźmi


Ekologia w naszym życiu

Tatry potrzebują ochrony przed ludźmi

Model systemu, który pozwala na monitoring niekorzystnych zmian zachodzących w przyrodzie wskutek działalności człowieka, opracowanono w Dolinie Wielickiej. Będzie on prezentowany od 15 grudnia w krakowskim Muzeum Przyrodniczym PAN w ramach wystawy „Ochrona środowiska wysokogórskiego Tatr. Nowoczesne metody badawcze w ekologii i bioróżnorodności środowiska wysokogórskiego”.

Jak informuje Izabela Jachimczyk z Akademii Rolniczej w Krakowie, głównym celem wystawy będzie multimedialna prezentacja nowoczesnego systemu umożliwiającego rejestrację zmian zachodzących w biotopach górskich w czasie i przestrzeni. Monitorowanie tych zmian umożliwiaja systemy GIS (System Informacji Geograficznej), GPS (System Geograficznego Pozycjonowania) oraz fotografie tematyczne. Negatywny wpływ człowieka na srodowisko nazywa się antropopresją.

"Obok wielobarwnej fotografii przyrody wysokogórskiej, na wystawie zaprezentowane zostaną dioramy, czyli makiety przedstawiające piętra roślinno-klimatyczne Karpat. Prezentacja środowiska przyrodniczego tego region będzie niezwykle ciekawa i plastyczna" - zapewnia Jachimczyk. Dodaje, że prezentacja ma szczególne znaczenie, ponieważ ukazuje strategię nowoczesnej ochrony środowiska.

Organizatorami imprezy są: Akademia Rolnicza w Krakowie, Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Lasy Państwowe TANAP ze Słowacji. Patronat honorowy nad wystawą objął Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rolnictwa Republiki Słowackiej.

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających przez cały rok kalendarzowy.

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł