Szwedzka specjalność eksportowa: przemysł ochrony środowiska


Ekologia w naszym życiu

Szwedzka specjalność eksportowa: przemysł ochrony środowiska

Szwecja jest jednym z czołowych eksporterów technologii i urządzeń stosowanych w ochronie środowiska. Roczne dochody z eksportu myśli i techniki dla potrzeb ochrony wód, powietrza, oczyszczalni ścieków, odnawialnych źródeł energii, stanowią równowartość 10,8 mld złotych.
W tej gałęzi gospodarki działa ponad 700 firm, z których większość pracuje też dla zagranicznych klientów. Robią to również firmy zupełnie małe, zatrudniające mniej niż 10 pracowników - jest ich prawie 50 procent.

Razem z poddostawcami i kooperantami w produkcji na potrzeby ekologii zatrudnionych jest w Szwecji ok. 90 tys osób. Ten sektor gospodarki obraca rocznie 103,5 mld złotych. Dla porównania, obroty czołowej szwedzkiej branży przemysłowej, jaką jest produkcja samochodów, wynoszą 93,5 miliardów.

Eksport szwedzkiego przemysłu ochrony środowiska rośnie przeciętnie o 8 proc rocznie. W roku ubiegłym gwałtownie przyspieszył, rosnąc o 14 proc. Była to głównie zasługa średnich firm realizujących zagraniczne kontrakty.

Jak wyjaśnia Rutger Engseall ze Szwedzkiej Rady Eksportu, wynikało to ze wzrostu liczby inwestycji za granicą, jak również ze wzrostu ekologicznej świadomości. Engseall tłumaczy też, dlaczego właśnie Szwecja zajmuje tak wysoką pozycję w tej dziedzinie. "Już w latach 60. szwedzka opinia publiczna wyrażała potrzebę i wolę zajęcia się problemami ekologii. To spowodowało, że od tego czasu zgromadziliśmy duży zasób wiedzy i umiejętności, na których teraz zarabiamy" - wyjaśnia.

Całość na stronach PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł